AKTAB renoverade fem fastigheter i kvarteret Dalsland i Karlshamn.

  • Renovering av huskropparna
  • Ombyggnation av balkongerna med utgjutning från huskroppen
  • Putsning av fasaderna